Bezpieczeństwo

Dziś na wybór odpowiedniego banku składa się wiele czynników. Jeśli chodzi o bankowości internetową, najważniejszych czynnikiem dla potencjalnego klienta jest oczywiście bezpieczeństwo. Obecnie, ilość banków i oferowanych przez nie możliwości, pozwala na wybór najodpowiedniejszej dla wymagań klienta oferty. Banki, we współpracy z firmami informatycznymi, na przełomie lat rozwoju opracowały wiele systemów które mają za zadanie zapewnić klientowi odpowiednią poufność i bezpieczeństwo. Wszystkie informacje przekazywane od klienta i z banku do klienta są szyfrowane. Przy połączeniach wykorzystuje się technologie kryptologii niesymetrycznej czyli tzw. kluczy prywatny (1024 bity). Im dłuższy jest klucz, tym większe bezpieczeństwo może zapewnić. Natomiast przy transakcji danych stosuje się technologię kryptografii symetrycznej (128 bitów).