Trochę historii

Zarówno internet, jak i bankowość elektroniczna, rozwijały się z Stanach Zjednoczonych pod koniec XX wieku. Rozwój ten postępował bardzo szybko, bo już na początku XXI wieku, powstało ponad 30, wyłącznie internetowych banków, które nie posiadały tradycyjnych, murowanych placówek.


Również w pozostałych częściach świata rozwój bankowości internetowej był imponujący. Tylko na przełomie 7 lat (1995-2002) powstało ponad 3000 instytucji finansowych z funkcją bankowości internetowej. Wystarczy zauważyć, że już w 2000 roku, ponad 23 mln ludzi korzystało z bankowości internetowej. Dodatkowo należy zaznaczyć fakt, że najbardziej rozwiniętymi pod tym względem, są kraje skandynawskie.